صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک ملت (سهامی عام) 367,253,948,123
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی 357,790
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر ثبت: بانک ملت
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,210 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,031,692
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,027,763
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,026,451
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود