صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک ملت (سهامی عام) 374,199,210,764
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی 357,790
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر ثبت: بانک ملت
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,210 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,051,166
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,016,475
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/31 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,045,863
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود