صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک ملت (سهامی عام) 367,519,660,491
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید احمدی ,حسین تملکی ,اکرم حمیدیان 357,792
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر ثبت: بانک ملت
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,208 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,032,747
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,023,451
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,027,188
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود