صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک ملت کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک ملت (سهامی عام) 357,965,987,943
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی 357,602
حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر ثبت: بانک ملت
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,398 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,128
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 996,272
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/30 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,018
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود