صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۹۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۱۱ (۰.۱۴) ۴۸.۳۸ (۴۰.۷)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۸ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۰۳) ۰.۲۱ (۱۱.۴۹) ۱۱۶.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۱۸) (۲.۷۸) (۴۸.۵۸) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۱) (۰.۱۱) (۲۹.۸۹) (۳۲.۶۳)
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۱۹ ۳۳.۵۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۰۳) ۰.۳۹ (۹.۸) ۳۱۹.۷۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۱ ۰.۳۶ ۴.۷۵ ۲۷۶.۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۲ (۰.۲۲) ۷.۵۶ (۵۴.۴۴)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۱ ۱.۱۴ ۴۲.۷۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۲۳ ۰.۴۱ ۱۳۱.۷۳ ۳۴۲.۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۳ (۱.۴۱) ۱۳.۰۹ (۹۹.۴۳)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۰۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۲۷ ۶.۲۹ ۱۶۶.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۲.۴ ۴۴۷.۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۱ ۰